1 novembra, 2020

Platné usmernenie MŠVVAŠ SR k vyhláške ÚVZ SR Č. 12 /2020 z 29. októbra 2020 v oblasti športu

PLATNÉ USMERNENIE MŠVVAŠ SR K VYHLÁŠKE ÚVZ SR Č. 12 /2020 Z 29. OKTÓBRA 2020 V OBLASTI ŠPORTU Podľa uznesenia vlády SR č. 693/2020 zo dňa 28. 10. 2020 platí, že osoby, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne a v súlade s týmto uznesením, sa počnúc dňom 2. 11. 2020 riadia vyhláškou ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Pre vykonávanie športovej aktivity od 2. 11. 2020 platí: (1) Športová aktivitu (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať najviac

Celý článok »

Čo platí pre športovú prípravu podľa usmernenia MŠVVaŠ SR od 2. novembra 2020

Od pondelka 2. 11. 2020 môžu športovci (atléti) s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (alebo PCR test /nie starší ako z 29. 10. 2020, čo je nutné dokladovať/ alebo antigénový test /z celonárodného testovania, keď je nevyhnutné mať pri sebe originálny certifikát/) vykonávať športovú činnosť. Pre športoviská aj naďalej platí, že na ňom môže byť maximálne 6 osôb (vrátane realizačného tímu či sprievodu). „Slovenský atletický zväz aktuálne rieši možnosti využívania haly Elán v Bratislave a atletickej haly Strednej športovej školy v Banskej Bystrici pre potreby tréningu atlétov. Náš  zámer je doriešiť systém trénovania v halách v priebehu prvého novembrového týždňa. SAZ zároveň v súčinnosti so Slovenským olympijským

Celý článok »
Atletika.sk