AKTUALIZÁCIA: Vyjadrenie športovo-technického delegáta SAZ k vyhodnocovaniu výsledkov veteránskych M-SR v polmaratóne v Čečehove a stanovisko komisie veteránov SAZ

Róbert Mittermayer, športovo-technický delegát M-SR v polmaratóne:

Pri hodnotení veteránskych majstrovstiev SR 2023 v polmaratóne sa vychádzalo propozícií M-SR a z prihlášok na webe SAZ:  https://statistika.atletika.sk/prihlasky/zoznam-prihlasok/65195

Bolo sa možné prihlásiť do 4 kategórií – muži, ženy, veteráni, veteránky. Každý sa však mohol prihlásiť len do jednej. Ak sa bežec vo veteránskom veku prihlásil do kategórie mužov, tak sa vyhodnocoval len v nej, nie vo veteránskej. Ak sa niekto prihlásil do veteránskej kategórie, neobjavil sa v poradí mužov (výnimka bola súťaž družstiev mužov).

Čiže čo sa týka M-SR, nepostupovalo sa ako na klasických behoch, že sa vyhodnotilo jedno poradie z úplne všetkých bežcov, a  potom sa urobilo poradie vo veteránskych kategóriách, ale tentoraz sa už pri prihlasovaní musel bežec/bežkyňa rozhodnúť, v ktorej kategórii chce byť vyhodnotený.

Keďže napríklad p. Dubašák mal uvedenú kategóriu mužov, nevyhodnocovali sme ho medzi veteránmi.

Systémom prihlasovania a hodnotenia veteránov na M-SR na 10 km, v polmaratóne či maratóne sa bude zaoberať ŠTK SAZ a bude vydaná všeobecná smernica na hodnotenie, ktorá sa bude vždy používať. Výsledky veteránskych M-SR 2023 v polmaratóne ostávajú z nášho pohľadu v platnosti, boli vyhodnotené podľa aktuálnych propozícií M-SR 2023 v polmaratóne.

Predseda komisie veteránov Milan Belianský po preštudovaní situácie rozhodol, že sa urobí nové poradie veteránskych M-SR v polmaratóne a bude sa postupovať ako zvyčajne: urobí sa poradie zo všetkých bežcov registrovaných v SAZ vo veteránskom veku prepočítané podľa koeficientov. Čiže v rámci M-SR 2023 veteránov nebudú hodnotení iba tí, ktorí si túto kategóriu uviedli v prihláške na portáli SAZ, ale všetci vo veteránskom veku registrovaní v SAZ.
Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk