SOŠV požiadal o otvorenie športovísk pre vrcholových športovcov, SAZ túto iniciatívu podporuje

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) chce dosiahnuť, aby vláda, hygienici a príslušné úrady umožnili otvorenie športovísk pre vrcholových športovcov. Za splnenia prísnych hygienických, zdravotných a bezpečnostných opatrení by však mohli byť otvorené aj vonkajšie športoviská pre širokú verejnosť, ako to spravili pred pár dňami v Českej republike. Šport, rovnako ako mnohokrát v minulosti, môže prispieť k zmierneniu dopadov krízy na spoločnosť a posilniť jej zdravie a imunitu.

Slovensko bola jedna z prvých krajín, ktorá prerušila všetky športové súťaže a uzavrela športoviská. Udržať si potrebnú výkonnosť mimo tartanových oválov, plaveckých bazénov, vodnoslalomárskych kanálov, areálov pre rýchlostnú kanoistiku, tenisových kurtov, boxerských ringov, stolnotenisových herní, bez využívania gymnastických náradí a náčiní, ale aj posilňovacích zariadení v posilňovniach je pre našich vrcholových športovcov takmer nemožné. V súčasnosti fungujú v akomsi udržiavacom móde, pripravujú sa doma či v prírode.

Vrcholoví individuálni športovci sa pritom môžu za splnenia prísnych podmienok pripravovať na športoviskách už vo viacerých krajinách. Špeciálne pravidlá, pri ktorých sa dbá predovšetkým na zákaz fyzického kontaktu, pre nich platia v Belgicku, Dánsku, Estónsku (pripravujú sa len vo dvoch špecializovaných centrách), Maďarsku, Litve, Česku, Nemecku, Lotyšsku či Portugalsku.

„Každý, kto sa venuje vrcholovému športu, presne vie, čo znamená tréningový výpadok zavinený aj malým zranením. Snažíme sa o získanie výnimky na otvorenie športovísk pre vrcholových športovcov za splnenia prísnych hygienických, zdravotných i bezpečnostných štandardov. Najradšej by som však bol, ak by sa športoviská neotvárali vďaka výnimkám, ale z dôvodu, že sa celková situácia zlepšila. Vtedy by sa mohli k športovaniu vrátiť nielen vrcholoví športovci, ale aj mládež či rodiny s deťmi,“ hovorí prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Slovenský atletický zväz (SAZ) už dávnejšie prišiel s návrhom, aby špičkoví pretekári mohli za dodržania prísnych epidemiologických nariadení využívať naplno tréningové zariadenia. “Po vzájomnej dohode sme však dospeli k tomu, že na predkladanie takýchto oficiálnych požiadaviek budeme využívať jeden komunikačný uzol, Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý je strecha nášho športu,” podotkol prezident SAZ a viceprezident SOŠV Peter Korčok.

SAZ už dávnejšia žiadal, ale po vzájonej dohodre sa zhodli, že na tom, že sa budeme využívať jeden komunikačný uzol – strecha športu

Otvorenie športovísk by uľahčilo situáciu aj subjektom a klubom, ktoré vlastnia príslušnú športovú infraštruktúru. Momentálne z nej nemajú žiadne príjmy, nemalé finančné prostriedky však idú na zabezpečenie jej prevádzky, či sú to energie alebo prenájmy. Viacerí majitelia športovísk už naznačujú, že budú musieť prepúšťať či upravovať platy zamestnancov, ale v budúcnosti aj upravovať činnosť zariadenia.

„Denne sa na nás obracajú majitelia plavární, tenisových klubov, posilňovní i iných športovísk. Táto situácia je však zlá aj pre trénerov. Práve ich citeľne zasiahla súčasná kríza a ocitli sa bez príjmov. Oni sú v našom športe kritická skupina, nemôžeme o nich prísť. Všetkým by pomohlo otvorenie športovísk. Vieme, že vláda pripravuje sériu opatrení, ktoré budú kompenzovať výpadky vo viacerých oblastiach života. Verím, že šport bude jednou z nich,“ tvrdí Anton Siekel.

Slovenský olympijský a športový výbor sa v spolupráci so štátnym tajomníkom ministerstva školstva pre šport Ivanom Husárom chce podieľať aj na príprave ďalších opatrení, ktoré sa týkajú financovania, rozdeľovania a presunu prostriedkov zo štátneho rozpočtu i výpočtu príspevku pre rok 2021. „Je to celý komplex opatrení. Náš cieľ je jednoznačne vyrokovať balík opatrení, ktorý by slovenskému športu napriek súčasnej kríze priniesol väčšiu istotu,“ dodal Anton Siekel.

(PP/SOŠV, GB)

 

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk
Atletika.sk