Začalo sa jesenné prestupové obdobie SAZ (15. 10. 2022 – 31. 10. 2022)

Vážení členovia SAZ,

dovoľujem si Vám pripomenúť, že v termíne 15.10.2022 – 31.10.2022 prebieha jesenné prestupové obdobie.
V priebehu tohto obdobia podáva „Novú žiadosť o prestup“, v registračnom systéme Membery, klubový správca nového (cieľového) klubu. Prestupujúci člen musí mať vyplnenú mailovú adresu a vygenerovaný prístup do Membery!, to znamená, že matrikárovi SAZ na mailovú adresu kompas@atletika.sk napíšete meno prestupujúceho člena a jeho mailovú adresu (adresu zákonného zástupcu ak nemá 18r). Prestupy podané po dátume 31.10.2022 budú neprerokované! V prestupovom období sa vyjadruje aj prestupovaný člen SAZ do 31.10.2022, v opačnom prípade bude prestup neprerokovaný!

Ak sa materský atletický klub do 20. novembra 2022, nevyjadrí v Membery , má sa zato, že materský atletický klub s prestupom súhlasí.
– V prípade, že žiada materský atletický klub výchovné/odstupné, zapíše do danej žiadosti o prestup v Membery, časti „Poznámky“, svoje vyjadrenie, uloží ho a klikne v pravej hornej obrazovke „Schvaľujem“ (lebo súhlasíte s prestupom ale zato výchovné/odstupné, ktoré ste napísali do poznámky). Okrem toho zašle písomnú zmluvu o výchovnom cieľovému atletickému oddielu. Nový atletický klub má možnosť uhradiť výchovné do 25.novembera 2022. Po tomto termíne matrikár SAZ predloží najbližšiemu Výkonnému výboru všetky žiadosti o prestup.
– Sekretariát SAZ po schválení Výkonným výborom SAZ dá pokyn k preregistrácii atlétov so schválenými prestupmi k termínu 01. 01.2023 (pri decembrovej prolongácií, budú v zoznamoch na prolongáciu prístupní aj členovia, ktorým bol prestup schválený)
– Platí smernica Prestupový poriadok 4/2021

– každý prerokovaný prestup bude spoplatnený sumou 10€ (formou faktúr), podľa Smernice o poplatkoch SAZ 9/2021

Informácia o prolongácií: bude prebiehať pravdepodobne od 12.12.2022-31.12.2022, o ktorej Vás budem taktiež informovať formou mailu a na úvodnej časti stránke SAZ, v časti Infopanel.

Návod s prácou v Membery  – priamy odkaz

V príde otázok ma kontaktujte.

 

Matúš Kompas

Sekretariát SAZ – Matrikár

Mobil: +421 915 722 100

E-mail: kompas@atletika.sk

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk