Dokumenty Valné zhromaždenie Archív

2016

DátumDokumentPridalNáhľad
29. januára 2018 Rokovací poriadok VZ SAZ 2016 Náhľad
29. januára 2018 Správa volebnej komisie VZ SAZ 2016 Náhľad
29. januára 2018 Program VZ SAZ 2016 Náhľad
29. januára 2018 Prezenčná listina VZ SAZ 2016 Náhľad
29. januára 2018 Zápisnica VZ SAZ 2016-2 Náhľad
29. januára 2018 Volebný poriadok VZ SAZ 2016-podpredseda Náhľad
29. januára 2018 Volebný poriadok VZ SAZ 2016-ostatné Náhľad
29. januára 2018 Uznesenie VZ SAZ 2016-2 Náhľad
29. januára 2018 Uznesenie VZ SAZ 2016 Náhľad
29. januára 2018 Správa volebnej komisie VZ SAZ 2016-2 Náhľad
Atletika.sk