Dokumenty Valné zhromaždenie Archív

2022

DátumDokumentPridalNáhľad
19. mája 2022 Zápisnica z VZ SAZ 30.4.2022 Putalová Náhľad
3. mája 2022 Uznesenie z VZ SAZ 30.4.2022 Kompas Náhľad
3. mája 2022 Správa Mandátovo-volebnej komisie z VZ SAZ 30.4.2022 Kompas Náhľad
26. apríla 2022 Zoznam delegátov VZ SAZ 30.4.2022 Náhľad
25. apríla 2022 Rozpočet SAZ na rok 2022 EK SAZ Náhľad
23. apríla 2022 Rokovací poriadok VZ SAZ 30.4.2022 Náhľad
23. apríla 2022 Volebný poriadok VZ SAZ 30.4.2022 Náhľad
23. apríla 2022 Návrh kandidátov na miesto člena Výkonného výboru SAZ na VZ SAZ 30.04.2022 Náhľad
23. apríla 2022 Výročná správa za rok 2021 Náhľad
11. apríla 2022 Informácia pre kandidátov na funkcie v orgánoch SAZ Náhľad
1. apríla 2022 Prehľad delegátov VZ SAZ 30.4.2022 Náhľad
1. apríla 2022 Návrh programu Valného zhromaždenia SAZ, 30.4.2022 Náhľad
1. apríla 2022 Informácia o konaní Valného zhromaždenia SAZ 30.4.2022 Náhľad
Atletika.sk