Dokumenty Valné zhromaždenie Archív 2021

Mimoriadne VZ SAZ 17.11.2021

DátumDokumentPridalNáhľad
17. januára 2022 Uznesenie zo zasadnutia Mimoriadneho VZ SAZ, 17.11.2021 Náhľad
8. decembra 2021 Správa Mandátovo-volebnej komisie Mimoriadneho VZ SAZ, 17.11.2021 Náhľad
4. decembra 2021 Zápisnica z Mimoriadneho VZ SAZ 17.11.2021 Náhľad
10. novembra 2021 Návrh kandidátov na funkciu kontrolóra SAZ na VZ SAZ 17.11.2021 Náhľad
10. novembra 2021 Rokovací poriadok Mimoriadneho VZ SAZ 17.11.2021 Náhľad
10. novembra 2021 Volebný poriadok Mimoriadneho VZ SAZ 17.11.2021 Náhľad
10. novembra 2021 Návrh programu Mimoriadneho VZ SAZ 17.11.2021 Náhľad
1. novembra 2021 Informácia o konaní Mimoriadneho VZ SAZ, 17.11.2021 Náhľad
1. novembra 2021 Informácia o voľbách do orgánov SAZ, Mimoriadne VZ SAZ 17.11.2021 Náhľad
1. novembra 2021 Prehľad delegátov Mimoriadneho VZ SAZ, 17.11.2021 Náhľad
Atletika.sk