Dokumenty Valné zhromaždenie Archív

2019

DátumDokumentPridalNáhľad
4. novembra 2019 Rozpočet SAZ na rok 2019 Náhľad
23. mája 2019 Prezenčná listina VZ SAZ 2019 Kirnová Náhľad
23. mája 2019 Zápisnica z VZ SAZ, 28.4.2019 v Banskej Bystrici. Kirnová Náhľad
26. apríla 2019 Neprijatý klub do SAZ v roku 2018 Náhľad
23. apríla 2019 Rozsah pretekania sa v SAZ 2019 Mittermayer Náhľad
18. apríla 2019 Rokovací poriadok VZ SAZ Náhľad
18. apríla 2019 Kandidátka na VZ SAZ 2019 Náhľad
18. apríla 2019 Návrh programu VZ SAZ 2019 Náhľad
18. apríla 2019 Štruktúra súťaží SAZ v roku 2019 Mittermayer Náhľad
18. apríla 2019 Volebný poriadok VZ SAZ 2019 Gubrický Náhľad
18. apríla 2019 Výročná správa 2018 Gubrický Náhľad
18. apríla 2019 Dodatok k Výročným správam za rok 2016,2017 Gubrický Náhľad
26. marca 2019 Prehľad delegátov na VZ SAZ 2019 Gubrický Náhľad
25. marca 2019 Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia Slovenského atletického zväzu Gubrický Náhľad
Atletika.sk