Dokumenty Valné zhromaždenie Archív

2018

DátumDokumentPridalNáhľad
23. mája 2018 Zápisnica s uznesením VZ 2018 Kirnová Náhľad
21. mája 2018 Prezenčná listina VZ SAZ 2018 VZ SAZ Náhľad
21. mája 2018 Zoznam delegátov VZ SAZ 2018 VZ SAZ Náhľad
26. apríla 2018 Štruktúra súťaží SAZ v roku 2018 Mittermayer Náhľad
26. apríla 2018 Čerpanie financií v roku 2017 – VsAZ Vörösová Náhľad
26. apríla 2018 Čerpanie financií v roku 2017 – SsAZ Vörösová Náhľad
26. apríla 2018 Čerpanie financií v roku 2017 – ZsAZ Vörösová Náhľad
26. apríla 2018 Čerpanie financií v roku 2017 – AZB Vörösová Náhľad
23. apríla 2018 Rozpočet 2018 Gubrický Náhľad
21. apríla 2018 Výročná správa 2017 Gubrický Náhľad
20. apríla 2018 Rokovací poriadok VZ SAZ 29.04.2018 Gubrický Náhľad
20. apríla 2018 Návrh programu VZ SAZ 29.04.2018 Gubrický Náhľad
29. marca 2018 Informácia o konaní VZ SAZ 2018 VZ SAZ Náhľad
26. marca 2018 Prehľad delegátov, VZ SAZ 2018 Gubrický Náhľad
Atletika.sk