Detská atletika je prínos pre všetkých – aj pre klasické kluby

Slovenský atletický zväz (SAZ) v zmysle vlani novelizovaného Zákona o športe (440/2015 Z. z.) rozdelí za rok 2018 dovedna 343 070 eur pre 142 klubov, v ktorých sa atletike pravidelne venuje 9458 mládežníkov do 23 rokov.

Celková suma, ktorá sa takto rozdelí, zodpovedá 15 percentám z celkovej sumy finančných prostriedkov pre daný šport. Zväz musí zo zákona túto sumu rozdeliť klubom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov. Na jedného takéhoto atléta pripadne v tomto roku približne 36 eur.

„Aktívny športovec je pri uplatňovaní príspevku za rok 2018 v zmysle zákona každý člen národného športového zväzu, ktorý od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018 absolvoval aspoň tri súťaže.  Nie je to náš výmysel,“ vysvetľuje generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický. „SAZ pri rozdelení povinných 15 percent postupuje striktne v zmysle zmluvy s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu, ktorá vychádza zo Zákona o športe a z vykonávacích predpisov.“

Práve rastúca členská základňa mládeže do 23 rokov, k čomu výrazne prispieva aj úspešný projekt Detská atletika, pomáha SAZ-u pri získavaní štátnych financií na ďalší rok, čo v konečnom dôsledku prináša všetkým klubom viac zdrojov nielen z povinnej položky 15 percent z rozpočtu, ale aj iných kapitol rozpočtu. Platí – o čo vyšší je počet mládežníkov do 23 rokov registrovaných vo zväze, o to vyššiu sumu získa na svoju celkovú činnosť.

„Do vzorca na výpočet dotácie pre zväz sa dosadzuje priemer počtu športovcov za posledné dva roky, ktorí absolvovali aspoň tri súťaže počas sledovaného obdobia a majú menej ako 23 rokov,“ pripomína prezident SAZ Peter Korčok. „Aj preto sa pri náboroch detí a mládeže významne aktivizujú i iné športové zväzy. Vďaka systematickej práci stoviek trénerov atletiky a učiteľov by však mal SAZ na rok 2019 získať z celkového objemu financií pre uznané športy – okrem futbalu a hokeja, ktoré sú financované osobitne – 17,42 percenta, čo vytvára výborný predpoklad na ďalší rozmach atletiky a realizovanie množstva našich aktivít.“

V poslednom období sa Slovenskom šíri informácia, že klasické atletické kluby doplácajú na kluby zameriavajúce sa na Detskú atletiku. Inak povedané – prichádzajú o financie.

„Nie je to pravda. Aj vďaka Detskej atletike máme výrazne vyšší počet členov, čo pri výpočte dotácie podľa vzorca významne ovplyvňuje aj ďalších 85 percent štátneho príspevku pre SAZ mimo spomenutých 15 percent určených striktne pre kluby na základe počtu mládežníkov,“ prízvukuje Peter Korčok. „Niektorí kritici tvrdia, že čím viac aktívnych členov do 23 rokov máme, tým menej peňazí nám v SAZ-e zostane. Je to však presne opačne: čím viac detí a mládeže máme podchytených, tým viac financií získame v globále – aj na projekty, kde nie je podstatná kvantita mládežníckej základne, z čoho ťažia i klasické kluby.“

Financie z povinných 15 percent (343 070 eur) však tvorili len časť príjmov klubov od SAZ. Ďalšie štátne financie do nich prúdili napríklad cez projekty Zväzová príprava mládeže (ZPM), CTM, cez príspevky na organizovanie podujatí a finančné bonusy v atletickej lige a tí, čo organizovali na svojich štadiónoch súťaže, dostávali príspevky na ich vybavenie a podobne.

SAZ po dlhých rokoch „suchôt“ vďaka výrazne vyššej štátnej dotácii začal v roku 2013 znova s priamou finančnou podporou klubov. Z prvej sumy 27 450 eur spred piatich rokov sa zvýšila na 343 070 eur v tomto roku, pričom toto je len suma, ktorá sa rozdelí na základe členskej základne mládeže do 23 rokov.

Generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický pripomína, že vďaka Detskej atletike sa podarilo dostať atletiku do miest i obcí, kde nemala nijakú tradíciu. Nové kluby sa postupne začínajú presadzovať aj na celoslovenskej úrovni. Spomeňme napríklad striebro chlapcov CVČ Brezová pod Bradlom a piatu priečku dievčat MŠK Žiar nad Hronom na majstrovstvách Slovenska staršieho žiactva, alebo napríklad medailové umiestenia na M-SR klubov z Moldavy nad Bodvou, Nižnej, Pezinka, Revúcej…

„Vďaka novému registračnému systému, ktorý patrí medzi najlepšie na Slovensku, vieme zdokladovať každý štart aktívneho pretekára. Všetky naše údaje o počte členov sú reálne, ľahko a kedykoľvek overiteľné. Nemáme nijaké čierne duše,“ vraví hrdo Vladimír Gubrický.

(GB)

VÝVOJ FINANČNEJ PODPORY KLUBOV (2012 – 2018)

2012: 0 €

2013: 27 450 €

2014: 26 264 €

2015: 99 383 €

2016: 171 798 €

2017: 278 842 €

2018: 343 070 €

Poznámka: V sume za roky 2017 a 2018 nie sú zahrnuté financie na ZPM, CTM, podporu organizovania podujatí, na dovybavenie štadiónov a ďalšie investície.

PRÍKLADY, AKO OVPLYVŇUJE VÝŠKA ČLENSKEJ ZÁKLADNE DO 23 ROKOV CELKOVÉ FINANCIE PRE SAZ

REALITA: SAZ má v súčasnosti 9458 členov do 23 rokov, takže jeho príjem z rozpočtu MŠVVaŠ za členskú základňu do 23 rokov je 971 848 eur. SAZ rozdelí v zmysle zákona klubom na mládež do 23 rokov 15 % z celého svojho rozpočtu, čo je približne 343 000 EUR. Zvyšných asi 628 000 eur získaných za mládežnícku členskú základňu môže SAZ použiť na iné aktivity podľa vlastných potrieb a požiadaviek hnutia.

PRÍKLAD 1: Ak by mal SAZ napríklad len 3150 členov do 23 rokov, príjem z rozpočtu MŠVVaŠ za členskú základňu do 23 rokov by bol potom okolo 324 000 eur. SAZ by musel v zmysle zákona zo svojho celkového rozpočtu, ktorý by bol logicky nižší, takisto rozdeliť 15 %, čo by bolo asi 245 000 eur. SAZ by takto mohol na iné aktivity podľa vlastných potrieb a požiadaviek hnutia použiť už len cca zvyšných 78-tisíc eur, čo je približne o 550-tisíc eur menej ako v súčasnosti.

PRÍKLAD 2: Ak by mal SAZ iba 945 členov do 23 rokov, príjem z rozpočtu MŠVVaŠ za členskú základňu do 23 rokov by bol okolo 97 000 eur. SAZ by však musel v zmysle zákona zo svojho celkového rozpočtu, ktorý by bol výrazne nižší (o viac ako 800-tisíc), takisto povinne rozdeliť 15 %, čo by bolo asi 212 000 eur. Znamenalo by to však, že na rozdelenie povinných 15 percent pre kluby za mládež do 23 rokov by musel dať o 115 000 eur viac, ako dostal za mládežnícku členskú základňu od štátu (97 000) a musel by preto presunúť financie z iných položiek rozpočtu, čo by však znamenalo menej peňazí pre reprezentantov, trénerov, súťaže, oblasti či kluby.

ZÁVER: Z týchto troch príkladov je jednoznačne zrejmé, že projekt Detská atletika má pre atletické hnutie nielen športovo-spoločenský prínos, ale aj výrazne finančný. Takže nie je vôbec pravda, že uberá financie klubom, ktoré sa venujú prioritne výkonnostnej a vrcholovej atletike.

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk
Atletika.sk