SAZ zvýšil financie pre organizátorov šampionátov, neplatia časomerný servis a ostáva im aj štartovné

V uplynulých šiestich rokoch sa výrazne zvýšila podpora organizátorov slovenských atletických šampionátov. Nielen vďaka zvýšenej dotácii na usporiadanie podujatia, ale aj vďaka množstvu činností, ktoré namiesto organizátora financuje priamo Slovenský atletický zväz (SAZ).

Na ilustráciu: kým v roku 2012 dostal usporiadateľ M-SR v krose 700 eur, v tomto roku bude suma výrazne vyššia – 1800 eur. O 1000 eur sa zvýšili aj príspevky na slovenské šampionáty jednotlivcov vo všetkých vekových kategóriách. Organizátorom poskytuje SAZ dotáciu až 4000 eur.

„Ďalšie financie môžu získať zo štartovného, ktoré im už ostáva a činí približne 700 – 800 eur. Ušetria aj tým, že nezabezpečujú časomerný servis, ktorý ide na náklady zväzu – denná taxa je okolo 1500 eur. SAZ takisto hradí náklady na účasť všetkých delegovaných činovníkov, čo v minulosti nebývalo zvykom,“ zdôraznil generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický. „Za uplynulých päť rokov sme každoročne poskytli agilným klubom, ktoré organizujú majstrovské podujatia, 10 až 15 000 eur ročne na materiálno-technické dovybavenie štadiónov. V tomto roku máme dokonca aj možnosť rozdeliť 100-tisíc eur z rozpočtovej kapitoly investície. Finančný prínos pre kluby je aj liga – vďaka bonusom za umiestenia (v roku 2018 išlo 25 600 eur klubom a 15 735  eur atlétom), preplateniu cestovných nákladov i za organizáciu jednotlivých kôl.“

Po skončení tohtoročnej ligy sa viacerí predstavitelia klubov vyjadrili kriticky k nízkemu počtu súťaží pre dospelých na Slovensku. Prekáža im, že po obnovení ligy zanikli viaceré tradičné mítingy.

„Mítingy nezanikli preto, lebo ich zrušil SAZ v dôsledku vzniku ligy. To je hlboký omyl. My sme mítingy nezrušili, my dokonca máme zakaždým v rozpočte financie na podporu takýchto pretekov a radi by sme klubom na ne prispeli finančne, ale, žiaľ, nemáme komu, keďže nik nič neorganizuje. V roku 2018 sme takýto príspevok na základe žiadosti poskytli štyrom organizátorom atletických podujatí,“ reagoval na kritiku generálny sekretár SAZ.

„Náš ďalší problém v oblasti súťaží je v tom, že máme minimum moderných štadiónov, kde by sme mohli organizovať preteky. Okrem toho je veľmi nízky záujem o usporiadanie slovenských šampionátov či atletickej ligy, hoci SAZ na tieto podujatia poskytuje financie. Napríklad na jedno kolo ligy je to 2000 eur, na individuálne majstrovstvá Slovenska na dráhe až 4000 eur,“ doplnil predseda športovo-technickej komisie SAZ (ŠTK SAZ) Róbert Mittermayer.

V uplynulom období došlo v súvislosti s organizovaním majstrovských súťaží aj k novelizácii smernice o odmeňovaní funkcionárov a rozhodcov. „Pre všetkých sme navýšili finančné prostriedky. Na skvalitňovaní súťaží by sa mala prejaviť i vyššia podpora pre štyri oblastné zväzy. V roku 2012 sme medzi ne rozdelili 30 000 eur, v tomto roku sa suma vyšplhala na 80-tisíc,“ informoval Mittermayer. „Oblastiam navyše platíme prenájom za  haly  na majstrovstvá oblastí, čo dokopy činí ďalších 8000 eur.“

SAZ plánuje v budúcnosti zachovať všetky súťaže ako v predošlých rokoch, zo súťažného kalendára zrejme vypadnú po konzultáciách s vedeckými kapacitami len majstrovstvá Slovenska mladšieho žiactva.

„V roku 2019 uvažujeme o novom dlhodobom bežeckom seriáli s pracovným názvom Slovenský bežecký pohár, do ktorého by sa počítali výsledky z domácich šampionátov plus niektorých významných komerčných podujatí,“ prezradil šéf ŠTK.

Ďalšia novinka v oblasti súťaží je vytvorenie pozície referenta športovo-technickej komisie na sekretariáte SAZ

„Na koordináciu práce organizátorov a SAZ v oblasti športovo-technického zabezpečenia podujatí sme prijali od 1. novembra prekážkara Marca Adriena Drozdu. Od tejto pozície si sľubujeme lepšiu spoluprácu medzi organizátormi šampionátov a zväzom.“ Vysvetlil Mittermayer. Podľa neho je pozitívom pre usporiadateľov našich súťaží nový systém spracovania výsledkov od českej firmy On line System, ktorý sa obsluhuje pomerne jednoducho a je dostupný pre každý klub či organizátora pretekov.“

(GB)

POROVNANIE DOTÁCIÍ NA SÚŤAŽE SAZ V ROKOCH 2012 A 2018

M-SR JEDNOTLIVCOV (VŠETKY KATEGÓRIE): 3000 eur – 4000 eur

M-SR v KROSE: 700 eur – 1800 eur

M-SR VO VIACBOJOCH: 1800 eur – 2800 eur

M-SR NA 10 KM NA CESTE A V POLMARATÓNE: 700 eur – 1000 eur

M-SR V chôdzi na 50 km mužov a 20 km žien: 750 eur – 1000 eur

M-SR družstiev ŽIACTVA A DORASTU: 1500 eur – 2300 eur

Poznámka: Organizátor oproti minulosti neplatí náklady na časomerný servis a funkcionárov delegovaných SAZ, takisto mu ostáva aj vyzbierané štartovné.

Text k foto:

Jedným z najaktívnejších organizátorom domácich vrcholných podujatí bol atletický klub AŠK Slávia Trnava.

FOTO SAZ

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk