Trinity Triathlon Team o.z. Bratislava

Základné informácie

registračné číslo234
skratka názvu3NTBA
názov zväzuAtletický zväz Bratislavy
ulicaZáhradnícka
číslo domu34
mestoBratislava
PSČ82108
emailpkralik@fcconsult.sk
telefón0905706999

Štatutárny orgán

Králik Peter
Záhradnícka, 82108 Bratislava
pkralik@fcconsult.sk
0905706999
Roziak Ján
Pluhová, 83103 Bratislava
janroziak@gmail.com
0905360029

Bankové informácie

IČO42268095
IBANSK44 7500 0000 0040 1742 8175
Vytlačiť detail