Detská atletika Ilava

Základné informácie

registračné číslo208
skratka názvuDAILA
názov zväzuStredoslovenský atletický zväz
ulicaMedňanská
číslo domu514/5
mestoIlava
PSČ01901
emailpribszing@gmail.com
telefón0918542991

Štatutárny orgán

PaeDr. Príbelszká Ingrid
Medňanská, 091901 Ilava
pribszing@gmail.com
0918542991
PaedDr. Felis Dagmar
Medňanská, 01901 Ilava
czorky@gmail.com
+421 904 315 124

Bankové informácie

IČO42024951
IBANSK35 8330 0000 0023 0231 0468
Vytlačiť detail