O novú virtuálnu bežeckú sériu MMM Winter Challenge v 14 slovenských lokalitách bol veľký záujem

Od 1. februára až do 21. marca mohli bežci súťažiť na 14 tratiach od Michaloviec po Bratislavu v rámci súťaže, ktorá dostala názov MMM Winter Challenge. Aj podľa mnohých reakcií priniesla táto výzva veľmi zaujímavý impulz do veľkej časti bežeckej komunity, mnohých športovcov nakopla k zvýšenému tréningovému úsiliu a nahradila chýbajúce klasické bežecké súťaže, na ktoré boli doteraz zvyknutí.

Snahou organizátorov, dopĺňajúcich týmto projektom široké portfólio aktivít zoskupených okolo značky MMM, bolo hľadať možnosti ako v záplave virtuálnych behov priniesť formát, ktorý by sa čo najviac približoval reálnym podmienkam klasických súťaží. Pandemická doba zrýchľuje zavádzanie inovácií a využívanie moderných technológií, čo je rozhodne pozitívny jav i pre svet športového zápolenia. Na strane druhej sa často stráca pocit reality a porovnávania rovnakých hodnôt. Preto sa v tomto experimente vypustili mobilné aplikácie, vykazujúce často medzi sebou alebo podľa použitia v rôznych dňoch i značné odchýlky vo vyhodnocovaní takých parametrov ako je napríklad ubehnutá vzdialenosť. Organizátori MMM Winter Challenge stavili na skutočné a jasne vyznačené trate, kde sa tak premennou veličinou stal iba dosiahnutý čas. Je zrejmé, že síce obmedzili dostupnosť súťaženia, no túto nevýhodu aspoň čiastočne vykompenzovali vytýčením celkovo 14 tratí – najprv v Košiciach a neskôr v Prešove, Michalovciach a Bratislave. Oproti klasickým virtuálnym behom, ktoré pracujú s princípom “bež kdekoľvek a na akejkoľvek trati” sa v tomto prípade organizátori priklonili k pravidlu “bež kedykoľvek na rovnakej, presne odmeranej trati”.

Celkovo bolo takto na MMM Winter Challenge zaznamenaných 1114 športových výkonov, súťaž bola otvorená pre všetky vekové kategórie počnúc juniormi. Zaujali mnohé vynikajúce časy dosiahnuté športovcami vo veteránskych kategóriách i samotná účasť najstaršieho bežca, 78 ročného Gerarda Pariláka z klubu AC Michalovce.

Popri vyhodnotení absolútneho poradia nájdu pretekári v bohatom výsledkovom servise aj členenie podľa vekových kategórii, podľa jednotlivých tratí a za Košice, kde boli k dispozícii tri trate na 5 km a tri na 10 km i pohľad, kto v súčte časov zvládol najlepšie takýto netypický trojboj. Najlepších, ale aj ďalších vyžrebovaných bežcov, čakajú o pár dní darčeky so symbolom MMM Winter Challenge ako odmena za úsilie či zapojenie sa do tohto projektu, v ktorom sa Medzinárodný maratón mieru a Maratónsky klub Košice snažili zaceliť medzeru spôsobenú obmedzeniami v dôsledku
pretrvávajúcej pandémie. Je takmer isté, že ďalšie projekty z tejto dielne budú už čoskoro nasledovať.

FAKTY Z MMM WINTER CHALLENGE 2021:

ŽENY (5 km): 1. Alena Farkašová 21:43 (Michalovce – Čečehov), 2. Lenka Kalafusová 21:48 (Košice – Furča), 3. Diana Karpjakova 22:00 (Prešov – Torysa).
MUŽI (5 km): 1. Ludvig Herich 16:52 (Košice – Anička), 2. Erik Repák 17:40 (Košice – Nad Jazerom), 3. Marek Kolarčík 17:59 (Košice – Nad Jazerom).
ŽENY (10 km): 1. Alena Farkašová 44:38 (Michalovce – Čečehov), 2. Diana Karpjakova 44:40 (Prešov – Torysa), 3. Dominika Stahovec 45:48 (Prešov – Torysa)
MUŽI (10 km): 1. Jozef Košík 37:17 (Prešov – Torysa), 2. Michal Červeňák 37:43 (Michalovce – Čečehov), 3. Ľubomír Redaj 38:11 (Košice – Anička).

Poznámka: Za menom je uvedený čas a názov trate tak, ako bola uvedená v propozíciách podľa jednotlivých lokalít.

(BK)

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk