Dokumenty Metodika

Vrhačská sekcia

DátumDokumentPridalNáhľad
12. septembra 2023 Celkové poradie Vrhačskej tour 2023 Pankuch Náhľad
12. septembra 2023 Celkové poradie 4.kola Vrhačskej tour M-SR 2023 Pankuch Náhľad
4. septembra 2023 Celkové poradie 3.kola Vrhačskej tour M-SR 2023 Pankuch Náhľad
24. apríla 2023 Celkové poradie 1.kola Vrhačskej tour Košice 2023 Pankuch Náhľad
28. októbra 2022 Celkové poradie Vrhačskej tour 2022 Pankuch Náhľad
9. septembra 2022 Vyhodnotenie 4.kola Vrhačskej tour Dubnica nad Váhom 2022 Pankuch Náhľad
3. mája 2022 Vyhodnotenie 2.kola Vrhačskej tour Banská Bystrica 2022 Pankuch Náhľad
28. apríla 2022 Vyhodnotenie 1.kola Vrhačskej tour Košice 2022 – Muži , U23 , U20 , U18 Pankuch Náhľad
18. novembra 2021 Metodika vrhu guľou otočkou popis Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Celá otočka bez preskoku – Video č.11 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Nácvik finálnej fázy s odhodom s preskokom – Video č.10 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Nácvik finálnej fázy s odhodom bez preskoku – Video č.9 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Nácvik zanožovania na mieste s obrátkami o 180 stupňov – Video č.8 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Zanožovanie na mieste – Video č.7 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Nácvik prechodu do odhodového postavenia – Video č.6 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Fáza prechodu do odhodového postavenia – Video č.5 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Obtáčanie sa na mieste 360 stupňov – Video č.4 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Obtáčanie sa na mieste 180 stupňov – Video č.3 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Obtáčanie sa na mieste 90 stupňov – Video č.2 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Vrhačská rozcvička- Video č.1 Pankúch Náhľad
18. novembra 2021 Metodika vzpieračského tréningu – trh štartová pozícia Lukáč Náhľad
18. novembra 2021 Metodika vzpieračského tréningu trh – ohybnosť kĺbov, statická a dynamická stabilita Lukáč Náhľad
18. novembra 2021 Metodika vzpieračského tréningu – prípravné cvičenia Lukáč Náhľad
18. novembra 2021 Metodika vzpieračského tréningu nadhod – základné postavenia Lukáč Náhľad
Atletika.sk