3 marca, 2020

Plán školení a seminárov rozhodcov na rok 2020

  O  z  n  a  m Komisia rozhodcov SAZ oznamuje, že dňa 28.03.2020 sa uskutoční školenie rozhodcov I. a II. kvalifikačného stupňa (rozhodcovia na miestnej úrovni a rozhodcovia na oblastnej úrovni), miesto konania Bratislava (konkrétne miesto konania školenia bude spresnené podľa počtu prihlásených). Prihlasovanie na školenie v termíne do 22.03.2020 u Daga Běláka, e-mail: dagbelak@gmail.com, tel. 0904 300 170, ktorý poskytne aj bližšie informácie o školení (do prihlášky na školenie rozhodcov treba uviesť celé meno, adresu, e-mailovú adresu a členstvo v atletickom klube). Podmienkou účasti na školení je vek min. 16 rokov, členstvo v atletickom klube evidovanom v SAZ alebo individuálne členstvo v SAZ. JUDr. Peter Filo predseda KR SAZ

Celý článok »
Atletika.sk