Ako sa stať atlétom

Smernica SAZ 5/2012

Registračný poriadok

Zoznam atlétov

Hosťovania

Súbor hosťovania

Smernica SAZ 7/2017 hosťovací poriadok

Prestupy

Smernica 5/2017 Prestupový poriadok SAZ

Súbor prestup dané prestupové obdobie a prestupová historia