INFOPANEL

  • Slovenský bežecký pohár 2019 – súťažný poriadok

    Slovenský atletický zväz v spolupráci s Komisiou pre behy mimo dráhu predstavuje viackolovú jednoročnú súťaž jednotlivcov z atletických klubov a atletických oddielov športových klubov registrovaných v SAZ, v kategórii mužov a v kategórii žien. Slovenský(...)

  • Atletický kalendár 2019 (termínovka) – Slovensko a svet

    KALENDÁR ATLETICKÝCH PODUJATÍ V ROKU 2019 SLOVENSKO JANUÁR 4. – ATLETIKA: Halové M-SR juniorov a st. žiactva v chôdzi a súťaž o Pohár Mateja Tótha – Banská Bystrica 5. – ATLETIKA: Míting slovenskej skokanskej tour(...)

PARTNERI A DODÁVATELIA

DODÁVATELIA

PODPOROVATELIA