INFOPANEL

  • Šanca aj pre atletických trénerov, využite ju!

    Jedinečná šanca aj pre atletických trénerov uplatniť sa v praxi za mimoriadne atraktívnych finančných podmienok (20 €/hodina) v projekte “Tréneri v škole”, ktorého ambasádor je bývalý špičkový tenista a v súčasnosti splnomocnenec vlády SR pre(...)

  • VÝBEROVÉ KONANIE NA USPORIADATEĽOV ATLETICKÝCH SÚŤAŽÍ 2021

    Slovenský atletický zväz si Vás dovoľuje osloviť na predloženie žiadosti o usporiadanie atletických súťaží v roku 2021. Žiadosti na usporiadanie posielajte predsedovi ŠTK do 7.12.2020 na e-mail: mittermayer@atletika.sk Navrhované termíny atletických súťaží 2021 Marco Adrien Drozda Súťažné(...)

PARTNERI A DODÁVATELIA