INFOPANEL

  • Staňte sa vysokoškolsky vzdelaným atletickým trénerom najvyššej kvalifikácie

    Nezabudnite, že len do konca februára (28.2.2021) sa môžete prihlásiť na štúdium trénerstva atletiky v dennej aj externej forme na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v(...)

  • Dorastenecká liga by sa mohla začať v roku 2022

    Súčasťou koncepcie komisie mládeže SAZ na najbližšie štvorročné obdobie aj vytvorenie nových športových tried Vytvorenie nových športových tried a založenie dorasteneckej ligy. To sú najpodstatnejšie závery z prvého zasadnutia komisie mládeže Slovenského atletického zväzu (SAZ)(...)

PARTNERI A DODÁVATELIA

DODÁVATELIA

PODPOROVATELIA